Czy barwa środka smarnego ma istotny wpływ na jego właściwości?

Środki smarne to substancje przemysłowe stosowane w celu ograniczenia skutków tarcia pomiędzy współpracującymi ze sobą elementami. Pozwalają one na znaczne mniejsze nagrzanie powierzchni oraz zapewnienie ochrony przed nadmiernym zużyciem poszczególnych podzespołów. Na rynku dostępnych jest wiele różnorodnych środków smarnych, wśród których można wyróżnić oleje mineralne, oleje syntetyczne czy oleje półsyntetyczne przeznaczone do różnorodnych zastosowań. W zależności od przeznaczenie posiadają one odmienne właściwości, takie jak lepkość kinematyczna, gęstość, lotność czy temperatura pracy. Poszczególne środki smarne różnią się także od siebie kolorem. Jednak czy barwa środków smarnych ma istotny wpływ na ich właściwości? Dowiesz się z tego artykułu.

Lepkość, a barwa olejów smarnych

Wielu użytkowników olejów smarnych uważa, że barwa danego produktu wiąże się z jego właściwościami. Najczęściej kojarzona jest ona z lepkością – jaśniejsze produkty są często odbierane za mniej lepkie. Jest to związane z barwami olei bazowych z grupy I, które przyjmują barwy od jasnożółtej do ciemnobrązowej. Jednak obecnie w branży środków smarnych najczęściej stosowane są oleje z grupy II I III oraz bazy syntetyczne grup IV i V, które charakteryzują się zróżnicowanymi barwami zależnymi od zastosowanych dodatków uszlachetniających, takich jak detergenty zawierające w składzie sulfonian wapnia czy dodatki zawierające magnez lub molibden. W aktualnie stosowanych środkach nie występuje, więc zależność pomiędzy lepkością, a nasyceniem koloru.

Barwa środka smarnego – czy ma znaczenie?

Barwa środków smarnych nie ma bezpośredniego wpływu na właściwości, jakimi charakteryzuje się wszystkie oleje czy smary znajdujące się na rynku. Jednak w przypadku niektórych produktów stosuje się specyficzne kolory w celu zapewnienia łatwego odróżnienia ich od innych środków smarnych, których zastosowanie do konkretnego zastosowania mogłoby spowodować poważną usterkę lub uszkodzenia układu mechanicznego. Jednym z przykładów stosowania określonej barwy środka smarnego są oleje do automatycznych przekładni samochodowych – zazwyczaj są one zabarwione na czerwono, co znacznie ułatwia identyfikację produktu przez użytkowników.

Jak wybierać środki smarne?

Występujące na rynku środki smarne to szeroka gama produktów, która obejmuje różnorodne oleje mineralne, oleje syntetyczne i oleje półsyntetyczne przeznaczone do odmiennych zastosowań. Podczas ich wyboru nie należy kierować się barwą danego środka smarnego, ponieważ może być ona brana pod uwagę jedynie w niewielkiej ilości przypadków. Do oceny jakości, właściwości oraz przydatności danego środka smarnego do określonego zastosowania powinny służyć normy i specyfikacje wskazywane przez producenta. Niezależnie od poszukiwanego środka smarnego warto sięgać po produkty oferowane przez producenta SPECOL, który posiada szeroką ofertę produktów przeznaczonych do smarowania silników, przekładni, układów hydraulicznych i wielu innych elementów. Więcej o ofercie marki SPECOL można znaleźć pod adresem https://specol.com.pl/.