Na czym polega kwalifikowana pierwsza pomoc (KPP)?

W stanie nagłego zagrożenia życia, bardzo istotne jest, aby poszkodowany miał udzieloną pierwszą pomoc jak najszybciej oraz w możliwie profesjonalny sposób. Sytuacji życiowych tego typu może być wiele – podtopienia, zachłyśnięcie czy zadławienie, zawał serca, udar, zatrzymanie akcji serca, zatrucie, złamanie kości, krwotok, wypadek komunikacyjny…

Liczą się czas, zaangażowanie i wiedza

W każdym z tych przypadków liczy się każda minuta. Niezmiernie ważne jest nie tylko zabezpieczenie danej osoby czy grupy osób poszkodowanych, ale również zadbanie o bezpieczeństwo miejsca zdarzenia, zaangażowanie świadków zdarzania do niesienia pomocy jak i zawiadomienie odpowiednich służb.

Umiejętnościami, które dadzą pewność siebie i wesprą nas w tego typu sytuacjach będzie zdobycie odpowiedniej wiedzy praktycznej i teoretycznej z zakresu kwalifikowanej pierwszej pomocy, w skrócie KPP.

Czym jest kwalifikowana pierwsza pomoc?

Jej zakres uregulowany został w Ustawie o Państwowym Ratownictwie Medycznym z dnia 8 września 2006 roku i oznacza czynności wykonywane przez ratownika w stosunku do osoby, która znalazła się w stanie zagrożenia życia. Ta forma pomocy klasyfikuje się po środku, między pierwszą pomocą, której może udzielić każdy, a medycznymi czynnościami ratunkowymi, wykonywanymi przez ratowników medycznych, pielęgniarzy czy lekarzy.

KPP mogą realizować osoby, które przeszły certyfikowany kurs kwalifikowanej pierwszej pomocy zakończony zdaniem egzaminu a więc uzyskały stopień ratownika.

Adresaci kursu KPP

Adresatami kursu są przede wszystkim wszelkiego rodzaju służby mundurowe, takie jak Policja, Straż Miejska, Państwowa i Ochotnicza Straż Pożarna, Straż Graniczna, Wojsko Polskie czy inne formacje niosące ratunek w nagłych przypadkach jak Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe oraz Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe.

Kursantami mogą zostać również osoby fizyczne, zwłaszcza jest on rekomendowany dla tych, którzy zawodowo zajmują się opieką nad dziećmi, osobami starszymi czy organizują imprezy masowe.

Czego nauczymy się podczas kursu KPP?

Zakres kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy jest zatwierdzany przez właściwego wojewodę i obejmuje 66 godzin zajęć zarówno praktycznych jak i teoretycznych. Dotyczy takich zagadnień jak m.in. podstawy prawne organizacji ratownictwa medycznego, BHP ratownika, elementy anatomii i fizjologii człowieka, sposoby postępowania w przypadku osób nieprzytomnych, ze wstrząsem, urazami mechanicznymi, chemicznymi czy będącymi w innych stanach zagrożenia (np. cukrzyca zdekompensowana, drgawki, zawał serca, udar mózgu, zatrucia, podtopienia), zasady resuscytacji czy praca z defibrylatorem.

Szkolenie obejmuje ponadto poznanie zakresu taktyk ratowniczych, przeprowadzania segregacji, ewakuacji ze strefy zagrożenia czy psychologicznych aspektów pomocy osobom poszkodowanym.

Gdzie można odbyć kurs KPP?

Jednym z miast gdzie organizowane są kursy jest Warszawa. Warta polecenia jest firma S-trainers, która specjalizuje się w prowadzeniu szkoleń z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, BHP i PPOŻ.