Przechowywanie nawozów azotowych – poradnik

Nawozy bogate w azot to substancje o szczególnych właściwościach fizykochemicznych. W związku z tym należy pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa związanych z ich składowaniem. Nieprawidłowo składowany i narażony na oddziaływanie wysokich temperatur nawóz azotowy  może być potencjalnie bardzo dużym zagrożeniem dla gospodarstwa rolnego.

Podstawowe zasady bezpieczeństwa

Niezależnie od swego składu, nawozy azotowe powinny być przechowywane w sposób ograniczający ryzyko powstawania nadmiernej ilości pyłu. Co ważne, osoby zajmujące się obsługą magazynu powinny posiadać stosowny sprzęt ochronny, w tym – obowiązkowo – rękawice. i jeśli to możliwe również maseczki. Istotne jest, aby substancje te były przechowywane z dala od potencjalnych źródeł ciepła. Magazyn w którym przechowuje się nawozy powinien być objęty ścisłymi obostrzeniami przeciwpożarowymi, w tym kategorycznym zakazem palenia papierosów. Zaleca się również, aby nawozy w skład których wchodzi azot, nie były mieszane z substancjami zawierającymi azotan amonu, a także z kwasami, związkami chloru i wapnia, utleniaczami i alkaliami. W magazynie – ze względu na dużą higroskopijność związków azotu – musi być sucho, gdyż obecność wilgoci niekorzystnie wpływa na właściwości fizykochemiczne produktu.

Składowanie i pozostałe wskazówki

Substancje takie jak np. saletra azotowa powinny być przechowywane w czystych i suchych pomieszczeniach, których podłoże będzie chroniło je przed działaniem wilgoci. Worki o ciężarze do 50 kilogramów można układać poziomo, warstwami, przy czym maksymalna liczba tychże warstw to dwanaście (saletra amonowa) i dziesięć (saletrzaki). Zaleca się też, aby łączna masa jednej pryzmy nawozu nie była większa niż 30 ton, a jej odległość od kolejnej pryzmy wynosiła co najmniej 1 metr (tyle samo, co odległość od grzejnika). Jeśli nawóz jest przechowywany w bardzo dużych opakowaniach typu big-bag, należy go magazynować maksymalnie w dwóch warstwach. Dopuszczalna masa saletry przechowywanej w jednym pomieszczeniu to 300 ton i to niezależnie od jego kubatury. Przy zakupie nawozu warto też zwrócić uwagę na jego parametry. Dla przykładu firma Nitrogen Polska produkuje saletrę zawierającą maksymalnie 0.3 procent wody i praktycznie pozbawioną jakichkolwiek zanieczyszczeń. Dzięki temu długotrwałe przechowywanie tego nawozu jest dużo łatwiejsze i bezpieczniejsze.

Podsumowując, przechowywanie nawozów azotowych zawsze wiązało się z pewnymi ograniczeniami. Na szczęście – dzięki odpowiedniej technologii – magazynowanie związków azotu jest dużo łatwiejsze niż jeszcze kilkanaście lat temu.