Regranulat polietylenowy – co to takiego?

Regranulat polietylenowy to regranulat wykonany z polietylenu. W obrębie grupy polietylenów rozróżnia się inne rodzaje tworzyw sztucznych. Jednym z nich jest LDPE, znany również jako PE-LD. LD opisuje mniejszą gęstość tworzywa, co jest również zauważalne w wysokiej przepuszczalności światła aż do całkowitej przezroczystości.

Czym cechuje się regranulat LDPE?

Regranulaty LDPE charakteryzują się w szczególności bardzo wysoką odpornością na temperaturę, wytrzymałością i wydłużeniem przy zerwaniu. Ze względu na to, że regranulat polietylenowy jest szczególnie rozciągliwy, bezsmakowy i bezwonny, nadaje się on idealnie do produkcji wyrobów foliowych, takich jak worki na śmieci, opakowania lub torby. Stosując regranulat polietylenowy, wytwarzają Państwo swoje produkty w 100% z polietylenu pochodzącego z recyklingu. Oznacza to, że mogą Państwo produkować w sposób zrównoważony z wysokiej jakości regranulatu bez naruszania standardów jakości.

Powody stosowania regranulatu LDPE

Jeszcze dziś w wielu zastosowaniach zamiast regranulatu, np. regranulatu LDPE, stosuje się materiał pierwotny. Istnieje kilka powodów takiego stanu rzeczy: Po pierwsze, często powstaje wrażenie, że recykling nie ma przewagi cenowej w porównaniu z materiałem pierwotnym. Niemniej jednak tak nie jest: stosowanie regranulatów jest tańsze niż stosowanie materiału pierwotnego. Z drugiej strony, przetwórcy obawiają się, że pojawią się problemy z procesem i jakością. Zastrzeżenie to jest uzasadnione, tym bardziej że dostępne na rynku regranulaty LDPE wykazują duże różnice w jakości oraz wysoki udział materiałów obcych i zanieczyszczeń. Z tego powodu recykling nie był dla wielu przetwórców tworzyw alternatywą dla tworzywa pierwotnego.

Proces produkcji regranulatu LDPE

Recykling LDPE odbywa się w dwóch etapach, na początku odpady foliowe są sortowane. Najpierw wszystko jest mielone na małe kawałki i z grubsza oddzielane od obcych substancji i zanieczyszczeń. Następnie odpady foliowe są sortowane za pomocą technologii NIR. W drugim etapie recyklingu następuje wytłaczanie lub ponowna granulacja. Materiał jest najpierw dalej rozdrabniany, a następnie trafia do tzw. procesu czyszczenia na sucho. W tym procesie z folii usuwane są duże ilości brudu i pyłu, które następnie trafiają do bunkra, gdzie materiał jest wstępnie mieszany w większych ilościach. Następnie jest on transportowany do wytłaczarki, gdzie jest topiony powyżej temperatury. Następnie jest mieszany za pomocą ślimaka. Stąd trafia do filtracji, gdzie z materiału odfiltrowywane są pozostałe cząstki zanieczyszczeń. Następnie otrzymuje się rodzaj nitki, z której poprzez cięcie na gorąco i chłodzenie w wodzie formuje się ziarna granulatu. W dalszej kolejności materiał jest homogenizowany w silosie mieszającym w celu zapewnienia stałych wartości charakterystycznych i jednolitego zabarwienia regranulatu. Na koniec regranulat trafia do silosu magazynowego, z którego może być pakowany w określone opakowania.