Szkolenia BHP – zadbaj o bezpieczeństwo w pracy

Zapewnienie bezpieczeństwa w pracy to wymóg prawny, który obowiązuje wszystkich pracodawców. Nowo zatrudnione osoby muszą przejść stosowne szkolenia, które zapoznają je z regulaminem przedsiębiorstwa i przygotują do wykonywania obowiązków zawodowych na powierzonym stanowisku. Kursy mają także na celu poformowanie pracownika o ewentualnych zagrożeniach, takich jak ryzyko wystąpienia wypadków i chorób zawodowych. Dzięki szkoleniom BHP pracownik jest odpowiednio przygotowany do pracy, a pracodawca spełnia swój obowiązek, nałożony przez Kodeks Pracy.

Szkolenia BHP – podstawa bezpieczeństwa w każdej firmie

Każdy pracodawca jest odpowiedzialny za swoich pracowników i pod żadnym pozorem nie może narażać ich zdrowia poprzez ryzyko choroby zawodowej i inne nadmierne obciążenia. Właśnie dlatego musi przeprowadzić szkolenie BHP, które może być wstępne lub okresowe. To pierwsze jest przeznaczane dla nowych pracowników, zaś to drugie dla pracowników już zatrudnionych. Przed przystąpieniem do pracy każdy nowy zatrudniony musi zapoznać się z obowiązującymi przepisami BHP, regulaminem zakładowym i zostać przeszkolony na danym stanowisku. Szkolenie okresowe ma na celu ugruntowanie i poszerzenie wiedzy z zakresu BHP i poinformowanie pracownika o istotnych zmianach w regulaminie pracy. Takie szkolenia są bardzo ważne, ponieważ przygotowują pracownika do pracy w sposób kompleksowy.

Dlaczego szkolenie BHP jest takie ważne?

Zarówno szkolenia wstępne, jak i okresowe zapewniają pracownikom bezpieczeństwo w miejscu pracy. Pracownicy, którzy zostali przeszkoleni wiedzą jak zachować się w wypadku zagrożenia, dzięki czemu podejmą odpowiednie działania, zapewniające im bezpieczeństwo. W przypadku nie przeprowadzenia szkoleń z zakresu BHP pracodawca naraża zdrowie i życie swoich pracowników. Ponadto może ponieść wysokie kary finansowe podczas niespodziewanej kontroli. Szkolenia są bardzo ważne i powinny być priorytetem dla każdego właściciela firmy.

OŚRODEK EDUKACYJNY BHP DLA CIEBIE – zadbaj z nami o bezpieczeństwo swoich pracowników

Oferujemy szeroki pakiet szkoleń zarówno wstępnych, okresowych, jak i z zakresu ochrony przeciwpożarowej, z zasad udzielania pierwszej pomocy, szkolenia metodyczne dla osób kierujących pracownikami i specjalistyczne. Z nami przeszkolą się pracodawcy, osoby kierujące pracownikami i pracownicy na różnych stanowiskach. Wszystkie szkolenia dostosowane są do konkretnych potrzeb i mogą odbywać się w formie kursów, seminariów czy poprzez e-learning.
Zadbaj z nami o bezpieczeństwo w pracy, bo warto. – http://www.bhpdlaciebie.eu/